Maharajas' Express Departure Dates

Maharajas' Express Departure Dates for 2020-2021

Treasures of India The Indian Panorama The Indian Splendour Heritage of India
Month/Day Sunday Sunday Sunday Sunday
Jan 2021 24 3,31 10 17
Feb 2021 21 28 7 14
Mar 2021 21 28 7 14
Apr 2021 - - 4 11

Maharajas' Express Departure Dates for 2021-2022

Treasures of India The Indian Panorama The Indian Splendour Heritage of India
Month/Day Sunday Sunday Sunday Sunday
Oct 2021 24 3,31 10 17
Nov 2021 21 28 7 14
Dec 2021 19 26 5 12
Jan 2022 16 23 2,30 9
Feb 2022 13 20 27 6
Mar 2022 13 20 27 6
Apr 2022 - 10 - 3

Maharajas' Express Departure Dates for 2022-2023

Treasures of India The Indian Panorama The Indian Splendour Heritage of India
Month/Day Sunday Sunday Sunday Sunday
Oct 2022 16 23 2,30 9
Nov 2022 13 20 27 6
Dec 2022 11 18 25 4
Jan 2023 8 15 22 1,29
Feb 2023 5 12 19 26
Mar 2023 5 12 19 26
Apr 2023 9 2 - -